Ceník

 

Krátkodobé (jednorázové) pronájmy prostor

CoJednotkaCena pro dětské organizaceCena pro ostatní neziskové organizaceCena pro ostatní a komerční užití
Víceúčelový sál půl dne 500,- Kč 700,- Kč 1 000,- Kč
Pohybový sál půl dne 500,- Kč 700,- Kč 1 000,- Kč

 

Dlouhodobé (každotýdenní) pronájmy prostor

CoJednotkaCena pro dětské organizaceCena pro ostatní neziskové organiazceCena pro ostatní a komerční užití
Víceúčelový sál hodina 125,- Kč 175,- Kč 250,- Kč
Pohybový sál hodina 125,- Kč 175,- Kč 250,- Kč

Pozn.:
Ceny uvedené u jednotlivých prostor jsou uvedeny s předpokladem, že uživatel pronajaté prostory po sobě řádně uklidí. V případě, že vrácené prostory nebudou řádně uklizeny budou nájemci účtovány náklady na uvedení pronajatých prostor do uklizeného stavu (úklid navíc) a to v rozsahu mzdových nákladů na pracovníka, který provede úklid a spotřebovaný materiál.

Ceny pronájmů nezahrnují případné škody způsobené na pronajatých prostorech a vybavení. Ty je nájemce povinen uhradit nad rámec ceny pronájmu.

U dlouhodobých pronájmů je možné poskytnout cenu určenou pro ostatní neziskové organizace i neformálním skupinám zastoupeným při uzavírání nájemní smlouvy dospělou fyzickou osobou (garantem) za předpokladu, že z aktivity neplynou nikomu žádné příjmy a to ani v podobě lektorného.

 

Pronájem ubytovacích buňek

KdoPaušální část ceny za noc (cena 1 buňky)+ pohyblivá část ceny za noc (dle počtu osob)
Akce dětských organizací 200,- 25,- / osoba
Ostatní akce a soukromé užití 300,- 50,- / osoba

Pozn.
Výpočet ceny ubytování za 1 noc (dle příslušné skupiny) = paušální částka + (pohyblivá částka x počet ubytovaných
)

Ceny uvedené u jednotlivých prostor jsou uvedeny s předpokladem, že uživatel pronajaté prostory po sobě řádně uklidí. V případě, že vrácené prostory nebudou řádně uklizeny budou nájemci účtovány náklady na uvedení pronajatých prostor do uklizeného stavu (úklid navíc) a to v rozsahu mzdových nákladů na pracovníka, který provede úklid a spotřebovaný materiál.

Ceny pronájmů nezahrnují případné škody způsobené na pronajatých prostorech a vybavení. Ty je nájemce povinen uhradit nad rámec ceny pronájmu.

 

Ceník pronájmu dataprojektoru

CoJednotkaCena pro akce neziskových organizacíCena pro ostatní a komerční užití
Pronájem dataprojektoru 1 den 100,- Kč 200,- Kč

 

 

S případnými dotazy a nejasnostmi se s důvěrou obracejte na správce.